Skip to main content

rechtsgeldigheid digitale handtekening

Op de vraag of een digitale of elektronische handtekening rechtsgeldig is, kunnen we kort antwoorden: ja.
Met Ondertekenverzoek is een elektronische handtekening rechtsgeldig.
Zo is het een mooi milieuvriendelijk alternatief op bijvoorbeeld het laten printen, ondertekenen en inscannen van een document of contract.
Sterker nog, vaak is het digitaal laten ondertekenen van documenten en contracten zelfs veiliger dan de oude bedrijfsprocessen met scannen en printen.
Het document kan namelijk tijdens het proces niet veranderd worden. Bovendien is digitaal ondertekenen veel sneller dan de ouderwetse natte handtekening.

probeer het 14 dagen op proef

rechtsgeldigheid binnen Nederland & Europa

Artikel 15a van het Burgerlijk Wetboek Boek 3 geeft aan dat een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening heeft.
In dit geval is de methode van authentificatie voldoende betrouwbaar voor het doel van het contract of document.
Sinds 29 september 2018 is dit ook het geval voor alle lidstaten van de Europese Unie. Op die datum is de eIDAS verordening ingegaan.
Een onderdeel van deze verordening is het grensoverschrijdend gebruik van Europees erkende inlogmiddelen. Dit kan alleen met een betrouwbare online identiteitscheck aan de voordeur.

Bekijk hier de artikelen die onderdeel zijn van de eIDAS verordening.

elektronische of digitale handtekening?

Er zijn drie soorten rechtsgeldige elektronische handtekeningen die vaak door elkaar gebruikt worden. Er is echter wel een verschil tussen deze drie.

  1. Gewone elektronische handtekening (SES)
  2. Geavanceerde elektronische handtekening (AES)
  3. Gekwalificeerde elektronische handtekening (QES)

Ondertekenverzoek maakt gebruik van de geavanceerde en van de gekwalificeerde handtekening. Deze zijn beide rechtsgeldig, maar belangrijk is wel dat er voldoende zorg wordt gedragen rondom de identificatie van een ondertekenaar.
Ondertekenverzoek verzorgt voldoende indenficatiemogelijkheden om de rechtsgeldigheid te waarborgen. Hoe relevanter het document is, hoe beter de identificatie moet zijn.
Het is heel belangrijk dat mocht er een geschil voor de rechter komen dat aangetoond kan worden dat de ondertekenaar ook daadwerkelijk de desbetreffende persoon is.
Wil je hier meer over weten?
Lees dan de blog van Jelle Faber (jurist bij Blue Legal Advocaten en gespecialiseerd in Privacy en ICT-recht). Of neem contact met ons op.

Versnel het ondertekenproces

Door documenten digitaal te laten ondertekenen, versnel je de ontvangst van een getekend document met gemiddeld 131% Alle handtekeningen zijn rechtsgeldig en voldoen aan de Europese wet- en regelgeving