Privacyverklaring

Via de website www.ondertekenverzoek.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ondertekenverzoek acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.